Proiectul: Aria 2 Mai - Durankulak - Conservarea biodiversitatii marine si constientizare publica

Obiective generale:


Obiectivul 1. Promovarea cooperarii transfrontalier dintre autoritatile locale, institutiile publice, ONG-uri de mediu, pentru implementarea obiectivelor de mediu in vederea protejarii naturii si dezvoltarii durabile.

Obiectiv specific 1:
Imbunatatirea documentatiei pentru extinderea Rezervatiei marine 2 Mai – Vama Veche in apele bulgaresti.

Obiectivul 2.
Cresterea nivelului de informare si constientizare a populatiei locale in vederea intelegerii nevoii de management al rezervatiilor marine si crearea unui sistem de monitorizare si a unei baze de date pentru Rezervatia romaneasca si a uneia „in oglinda” la litoralul bulgaresc.

Obiectiv specific 2: Diminuarea gradului de periclitare a speciei de calut de mare (Hippocampus ramulosus) prin realizarea unei „maternitati” de crestere a puietului speciei.


Activitatea 1: Infiintarea unei retele de monitorizare a zonei 2 Mai – Durankulak.

In vederea obtinerii de informatii despre eventualele schimbari ce pot aparea la nivelul biodiversitatii, dar si a calitatii mediului inconjurator in zona 2 Mai - Vama Veche-Durankulak, se realizeaza un monitoring fizic, chimic si biologic, atat subacvatic cat si terestru.

a)Monitorizarea stiintifica subacvatica va fi realizata de specialisti din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa” (INCDM) Constanta,  care vor preleva probe de apa de mare si sedimente si vor efectua analize pentru identificarea principalelor grupe de plante si animale existente la nivelul celor doua areale.

b)Monitorizarea plajelor realizata de voluntarii Mare Nostrum si reteaua de Junior Ranger a INCDM, custodele rezervatiei, infiintata in scoala cu clasele I-VIII din localitatea 2 Mai.
Activitatea 2: Crearea si amplasarea de indicatoare si panouri informative pentru vizitatori.

Pentru delimitarea Rezervatiei, dar si pentru marirea vizibilitatii acesteia, indeosebi pentru turisti, s-au realizat panouri informative, cu imagini reprezentative din rezervatie. Panourile si indicatoarele au fost amplasate la intrarea si iesirea din Rezervatie.
Activitatea 3: Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie ecologica in institutiile de invatamant din zona Rezervatiei.

A fost infiintata o retea de scoli partenere din localitatile invecinate Rezervatiei – Scoala cu clasele I-VIII din localitatea 2 Mai, Scoala cu clasele I-VIII NR. 3 din localitatea Limanu, Scoala nr. 3, Grupul Scolar „I. Banescu” si Liceul teoretic „Callatis” din Mangalia si Scoala cu clasele I-VIII NR. 37 din Constanta.

Echipa de proiect a tinut, in fiecare scoala, cate o prelegere, cu scopul de a oferi tinerilor elevi posibilitatea cunoasterii valorilor si importanta Rezervatiei, dar si de a dezvolta un comportament favorabil protejarii acesteia.

Documentatie 1 (detalii...)
Documentatie 2 (detalii...)


Activitatea 4: Implicarea mass-media in actiuni de sprijinire a obiectivelor Rezervatiei.

A fost incheiat un parteneriat cu publicatia saptamanala Mangalia Plus din Mangalia si cu postul local de televiziune CTV. Lunar, au fost realizate si transmise articole despre progresul proiectului dar si alte subiecte legate de proiect, precum si comunicate de presa, cu ocazia evenimentelor mai importante (de exemplu: cu ocazia intalnirii de lucru cu autoritatile locale din cele doua regiuni transfrontaliere, pentru discutarea posibilitatii extinderii Rezervatiei 2 Mai – Vama Veche si in apele litorale bulgaresti). detalii...Activitatea 5: Informarea si constientizarea pescarilor.

Unul dintre grupurile-tinta vizate de proiect este reprezentat de comunitatea pescarilor din zona Rezervatiei. Pentru informarea acestora cu privire la Regulamentul de functionare a Rezervatiei, dar mai ales despre activitatile permise si interzise din Rezervatie, s-au realizat pliante si postere, care au fost inmanate pescarilor cu ocazia vizitelor la punctele pescaresti din perimetrul Rezervatiei.
Activitatea 6: Realizarea unei brosuri ilustrate cuprinzand specii de plante si animale din Rezervatia transfrontiera aflate in diferite stadii de periclitare.

Pe baza informatiilor din literatura de specialitate s-a realizat o brosura ilustrata, in care, atat populatiile locale cat si turistii care viziteaza litoralul, vor gasi informatii generale despre principalele organisme vegetale si animale care, datorita statutului lor de specii amenintate sau aproape amenintate cu disparitia, au fost introduse in Cartea Rosie a Marii Negre si sunt protejate prin lege. detalii...
Activitatea 7: Infiintarea si actualizarea periodica a unei pagini de web in limbile romana, bulgara si engleza (www.2maidurankulak.org).


Pagina web va fi incarcata continuu cu date, rezultate si informatii obtinute in teren si informatii despre desfasurarea activitatilor. Pagina va putea fi utilizata in limbile romana, engleza si bulgara.Activitatea 8: Implicarea comunitatilor locale din cele doua regiuni transfrontaliere in actiuni de conservare a biodiversitatii in zona 2 Mai – Durankulak.

Pentru a stabili care este nivelul de cunoastere a populatiei locale privind statutul legislativ, biodiversitatea, drepturile si obligatiile reiesite din Planul de Management si Regulamentul Rezervatiei, a fost realizat un chestionar cu 20 intrebari. Un set de chestionare a fost diseminat in localitatile din perimetrul Rezervatiei in luna mai, pentru ca un al doilea set sa fie aplicat in luna septembrie.  O campanie de informare a populatiei locale prin postere, pliante si stikere s-a desfasurat in perioada mai-iunie. La sfarsitul proiectului se va intocmi un studiu pe baza raspunsurilor din cele doua seturi de chestionare, pentru a vedea care a fost impactul materialelor informative asupra populatiei locale. detalii...Activitatea 9: Activitati de lobby pe langa Ministerul Mediului din Bulgaria pentru extinderea transfrontaliera a Rezervatei 2 Mai – Vama Veche.

In perioada 30 mai – 2 iunie a avut loc, la Constanta, prima intalnire de lucru privind „Viitorul Rezervatiei transfrontaliere 2 Mai - Durankulak”, la care au participat partenerii din proiect dar si autoritati locale din cele doua regiuni transfrontiere. O a doua intalnire de lucru este prevazuta a se desfasura in luna septembrie, in regiunea Durankulak. detalii...Activitatea 10: Realizarea unui film documentar despre Rezervatie.

S-a realizat un film documentar cu imagini ale vietuitoarelor ce traiesc in Rezervatie precum si imagini care ilustreaza amenintarile antropice la starea lor de conservare. De asemenea, filmul cuprinde imagini de la prezentarile la clasa, intalnirea de lucru si experimentul montat in laboratoarele INCDM, pentru reproducerea in vitro a calutului de mare. Filmul va fi promovat in cadrul actiunilor de informare si constientizare a populatiei locale, a pescarilor si elevilor, prin seminarii, prezentari la clasa, prezentari in locuri publice (centre comerciale, puncte turistice). detalii...Activitatea 11: Realizarea unei „maternitati” pilot pentru reproducerea si cresterea calutului de mare; eliberarea in mare a puietului si monitorizarea acestuia.
           
Avand in vedere scaderea populatiilor speciei de peste marin Hyppocampus ramulosus (calut de mare), datorate poluarii ecosistemului marin, proiectul si-a propus repopularea apelor din Rezervatia 2 Mai - Vama Veche cu exemplare ale acestei specii. Pentru aceasta, in cadrul INCDM, s-a montat un experiment de reproducere artificiala si crestere a puietului de calut de mare pana la stadiul in care poate fi eliberat in mare. detalii...Activitatea 12: Ecologizarea si monitorizarea surselor majore de poluare a Rezervatiei si a zonei de faleza adiacente.

In perioada de vara, echipele de voluntari Mare Nostrum “rangerii” au facut deplasari pe plajele din perimetrul Rezervatiei, echipati si dotati cu saci menajeri, manusi menajere, etc. pentru igienizare si curatire si de asemenea, vor identifica potentialele surse de poluare a Rezervatiei.